Privacy Policy

Общи условия

OБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ УЕБСАЙТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ “bluebag.coffee“

I. Настоящите Общи условия са в сила между:

„Блу Баг“ ООД, с ЕИК 207270018 с адрес на регистрация гр. София, ул. Амстердам 7, и адрес на кореспонденция Ул. Амстердам 7, НПЗ Искър 1528, София, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК,

и от друга страна – лицето съгласило се с настоящите Общи условия, нарично за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронният магазин bluebag.coffee.

Молим да се запознаете с настоящите Общи условия за ползване на електронния магазин www.bluebag.coffee
Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Доставчика и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин www.bluebag.coffee за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта www.bluebag.coffee cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България и Европейският Съюз. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, молим да не продължавате с употребата на www.bluebag.coffee

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Блу Баг“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1528, ул. Амстердам 7
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: „Блу Баг“ ООД, с ЕИК 207270018 с адрес на регистрация гр. София 1528, ул. Амстердам 7, и адрес на кореспонденция Ул. Амстердам 7, НПЗ Искър 1528, София, България.
 4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, Ул. Амстердам 7, НПЗ Искър 1528, info@bluebag.coffee, мобилен телефон 0878580171
 5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg  Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24  факс: 02 / 988 42 18  гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 207270018

III. Регистрация. Брошури
3.1. За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в www.bluebag.coffee стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, или checkout полетата,  намиращи се на Интернет адрес www.bluebag.coffee. При попълване на електронната форма за регистрация. Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация/checkout са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на  Потребителя до профила му. Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
3.2. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни поръчки за закупуване на стоките, предлагани чрез www.bluebag.coffee.
3.3. С акта на регистрацията си и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласие да получава електронна кореспонденция, информационен Бюлетин, съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез електронна поща, sms и по всякакъв електронен път.  Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време като:
3.3.1. използва специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка брошура и/или известие – бутона „отписване” (“Unsubscribe”).
3.3.2. като се свърже с Доставчика на посочения на интернет страницата адрес на електронна поща/телефон с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.
3.4. Ако след направен отказ от получаване на брошури и/или известия, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава брошури и/или известия.
3.5. Доставчикът си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.
3.6. Доставчикът включва в брошурите и/или известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в магазина стоки.

IV.Подаване на поръчки
4.1. Потребителят получава достъп до формата за подаване на поръчки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни адрес на електронна поща и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон „ВХОД“.
4.2. Подаването и извършването на поръчка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Приключване на поръчката”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката, потвърждаване на адреса за доставка, начина на плащане и потвърждение на поръчката чрез натискане на виртуален бутон “Поръчване”.
4.3. При направена поръчка електронният магазин www.bluebag.coffee уведомява  Потребителя за поръчката на посочения при регистрацията адрес на електронна поща. Представител на  Доставчика предприема действия за осъществяване на контакт с  Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока.
4.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен продукт) не е в наличност, представител на Доставчика уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел) или да бъде допълнително изработена, поръчката може да бъде анулирана.
4.5. Поръчки в електронния магазин www.bluebag.coffee  се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
4.6. Обработването на поръчките се извършва от понеделник до петък от 10:00ч. до 18:00ч Източно Европейско Време. Като поръчки направени до 11:00ч при наличие на всички артикули, могат да се обработват в рамките на същия ден. След обработването на поръчката от страна на екипа на Доставчика, се изпраща потвърждение за поръчката. Същата се изпълнява и се доставя до Потребителя в рамките на 3 работни дни след датата на нейното потвърждение.
4.7. Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя или липсващи такива, се анулират, ако Доставчикът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

4.8. Поръчки получени по телефон или емайл и доставени от екип на Блу Баг ООД, за поръчки под 100лв без ддс за София се начислява такса от 5.00 лв без ДДС.

 1. Доставка и плащане
  5.1. След като в www.bluebag.coffee постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя със съобщение на електронната му поща за успешно приетата поръчка.
  5.2. Доставка се прави само на потвърдени поръчки. Доставка се извършва в рамките на до 3 работни дни след датата на потвърждаване на поръчката, освен ако потребителят не e уведомен за друг срок лично от служител на фирмата.
  5.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници. Сроковете за доставка са посочени в точка: „Доставка и плащане“ на www.bluebag.coffee
  5.4. Доставчикът използва за доставки куриерска фирма ЕКОНТ, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.00 часа.
  5.5. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка.
  5.6. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на ЕКОНТ в съответния град.
  5.7. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на Еконт да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
  5.8.  Заплащането на поръчаната стока може да се извърши:
  5.8.1. С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката;
  5.8.2. Чрез заплащане с трансфер по нашата банкова сметка обявена в сайта на www.bluebag.coffee.
  5.9. За всяка поръчана стока Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя по усмотрение на Доставчика.
  5.10. Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Потребител, желаещ да заплати цената в евро по смисъла на Валутния закон, трябва само да смени валутата, като натисне бутона на който е показана валутата в български лева.
  5.11. Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.
 2. Отказ от направена поръчка. Рекламация.

6.1. Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения в интернет страницата www.bluebag.coffee  адрес на електронна поща на Доставчика, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 – дневен срок, считано от датата на получаването й.
6.2. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Потребителят доплаща, ако другият артикул (с който ще бъде заменена върнатата стока) е по-скъп или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.
6.3. Връщането на стока, било при отказ от направената поръчка, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка/товарителницата, с която Потребителят е получил поръчката.
6.4. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки.
6.5. Замяна на продукт : Моля върнете дефектните артикули за замяна, за да Ви върнем парите. Ако искате да върнете артикул моля свържете се с нас, за да получите ОВА (Оторизация за връщане на артикул) проследяващ номер. Ще е необходимо да ни предоставите серийния номер на продукта (ако има такъв), Вашия адрес където да доставим заменената стока и телефон за връзка.

VII. Копиране на информация
7.1. Цялата информация, публикувана в сайта www.bluebag.coffee  е собственост на Доставчика, в т.ч. снимки и описания на артикули.
7.2. Забранява се копирането на текстове от  www.bluebag.coffee  и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писменото съгласие на Доставчика.

VIII. Отговорност
8.1. Доставчикът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост, доколкото на сайта на електронният магазин се публикуват снимки на продукти, изработени от Доставчика, съотвено снимковият материал е напарвен по поръчка на Доставчика.
8.2. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.
8.3. Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.
8.4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.
8.5. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси.
8.6.Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
8.7. Доставчикът, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или др.,  предизвикани в резултат на употреба или не употреба на сайта, като това е независимо от съществуването или не съществуването на предупреждения спрямо Доставчика. Ако използването на материали от него от страна на Потребителя доведе до възникване на вреди за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване или информация Потребителят поема изцяло отговорността и всички разходи, свързани с отстраняване на нанесените вреди.
8.8.Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

 1. Обратна връзка
  9.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с Доставчика, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.  Връзка може да се осъществи на посочения адрес на електронна поща info@bluebag.coffee и на телефонен номер +359 878 580 171 .

9.2. Доставчикът е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания. В изпълнение на тази своя функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

 1. Общи разпоредби
  10.1 Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени поръчки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.
  10.2 Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.
  10.3 Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.
  10.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.
  10.6. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
  10.7. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението поръчка за покупка на стока. Актуалният текст на Общите условия може да бъде намерен винаги на www.bluebag.coffee/bg/privacy-policy и на секция checkout при заплащане на поръчката.
  10.8. Ако имате някакви въпроси свързани с поръчка/и или искате фактура след поръчката си, моля пишете ни на: info@bluebag.coffee
  10.9. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.